Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Filosofisk Praksis Filosofisk Café Sokratisk Dialog Foredrag
Bilde av byste av Sokrates, sett fra siden Sokratisk Dialog

Sokratisk dialog er en metode for kritisk - men personlig refleksjon i grupper. Metoden ble utviklet av filosofen Leonard Nelson. Noen har kalt metoden for "Gjennom disensus til konsensus", og "Fra det almenne, gjennom det konkrete, og tilbake til det almenne igjen".

Sokratisk dialog er en form for styrt samtale i grupper på opptil 12 personer. Gjennom en fasilitert samtale, styrt av en filosof forsøker gruppen sammen å nå et svar på - komme til konsensus om - det spørsmålet eller temaet gruppen hadde som utgangspunkt.

Selvopplevde historier
I motsetning til Filosofisk Café er en Sokratisk dialog en spesifikk metode hvor det styrte, i motsetning til det ustyrte ved en Filosofisk Café er gjeldende. Deltagerne må også gi mer av seg selv, i form av en selvopplevd, begrenset i tid, historie; som kan brukes for å nå frem til et tentativt svar på dialogens utgangspunkt, nemlig det fremsatte spørsmål eller tema.

Tre tidsrammer
En Sokratisk Dialog har i regelen tre forskjellige tidsrammer: 3 timer, 6-8 timer og opptil 25 timer, f.eks fordelt over tre dager a. 8 timer, eller 7 dager a. 3 timer.

Mer om Sokratisk Dialog
Vil du vite mer om Sokratisk Dialog i teoretisk forstand, les for eksempel Nelson, Leonard. Socratic Method and Critical Philosophy, New York: Dover Publications 1965. Eller kontakt meg her.

Her kontakter du meg!

Sokrates:
"Det ueksaminerte livet er ikke verdt å leve."

Leonard Nelson:
Utviklet Sokratisk Dialog i moderne forstand.

Dries Boole:
Undertegnede lærte metoden av denne kjente nederlandske filosofen.

| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |