Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Filosofisk Praksis Filosofisk Café Sokratisk Dialog Foredrag
Klassisk Praksis Ledersamtaler Coaching Mer om F. P...
Mer om F. P
Hva er F. P. ?
Hva er F.P. ikke?
Etikk Informasjonshefte En person om FP.

Dette mener én person om Filosofisk Praksis

Våre samtalepartnere får utdelt et evalueringsskjema de sender inn til NSFP, hvor de kort kan evaluere sin opplevelse av Filosofisk Praksis. Denne gjesten er kvinne, født i 1947. Vi hadde 8 samtaler. Hun svarte slik på de nedenfor nevnte spørsmål.

Hvilke forventninger hadde du til å delta i filosofisk praksis?
"å smake på ´den gode samtalen´. Vekk fra den trivielle samtaleform, og berøre eksistensielle sidene."

I hvilken grad ble dine forventninger innfridd?
"Jeg ble tatt på alvor / akseptert. Av og til følte jeg noe prestasjonsangst."

Har disse samtalene fått noen konsekvenser for deg?
"Jeg har ´strukket meg´, skiftet fokus og fått økt selvtillit / selvfølelse".

Hva var det beste som skjedde i idisse samtalene?
"å bli klar over sitt mønster/tenkesett".

Hva kunne eller burde vi (som filosofiske praktikere) gjøre for å bli bedre filosofiske praktikere?
"Vær det dere er: ´filosofer´ - klare og tydelige - levende - enkle - og dype".

Hvordan opplevde du alt i alt det å delta i filosofisk praksis?
"Spennende og berikende. Nå vet jeg hvor jeg kan få svar på en del spørsmål. Litteraturtipsene var glimrende".

Vil du anbefale samtale med en filosofisk pratiker til venner og kjente? Hvis ikke, av vilke grunner?
"Ja, absolutt!".

Her kontakter du meg!

Tilbake til toppen
| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |