Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Filosofisk Praksis Filosofisk Café Sokratisk Dialog Foredrag
Klassisk Praksis Ledersamtaler Coaching Mer om F. P...
Mer om F. P

Hva er F. P. ?
Hva er F.P. ikke?
Etikk Informasjonshefte
Johanne i døråpningen

Hva er Filosofisk Praksis IKKE ?

Filosofisk Praksis (FP) er ikke en terapiform - men FP kan nok gi terapeutiske effekter hos samtalepartneren. Dette betyr selvfølgelig ikke - med noen som slags nødvendighet - at Filosofisk Praksis, hverken i teori eller praksis, er en terapiform.

F. P. er IKKE formidling av Filosofi?

Filosofisk Praksis er i utgangspunktet ikke formidling av filosofi - men det kan være det. Som regel vil det kun være direkte formidling av filosofi., hvis personen som oppsøker filosofen vil snakke direkte om filosofi. Eller samtaleemnet gjør det relevant å trekke inn filosofi direkte.

F. P. er IKKE sjelesorg?

Filosofisk Praksis er ikke en sjelesørgersamtale, hvis dette forståes som veiledning i en åndelig prosess slik teologer kan ha som siktemål. Men det er selvfølgelig legitimt å bringe alle slags religiøse temaer på bane.

F. P. er IKKE teorier om mennesket

Filosofisk praksis er ikke en metode for samtale som baserer seg på omfattende teorier om menneskets indre psykologi slik for eksempel freudianske psykoanalytiske tilnærminger gjør. Med andre ord, en Filosofisk Praktiker har ikke store teorier eller hypoteser han "behandler" klienter utfra - snarere tvert i mot! Sagt på en annen måte: Filosofen har ikke noen ferdigtygde tolkningsrammer hun bruker under sine samtaler.

Her kontakter du meg!

| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |