Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Eksterne nyheter Mine nyheter Omtale
Forside av Omtale

Universitas 19.03.1997

Medie: Universitas, 19 mars 1997
Tittel: Frisk med filosofi
Tekst: Ulrik Eriksen


(Ingress)
Kan filosofien ha en terapeutisk effekt på mennesker? Filosofimiljøer i Norge, Europa og USA flørter med tanken.

(Brødtekst)
Det er lenge siden filosofien ble brukt som et praktisk fag gjennom Sokrates´ jordmorteknikker. De siste årene har det imidlertid oppstått miljøer som vil gjenopplive den praktiske filosofien, ved en tro på dens evne til å hjelpe folk med eksistensielle spørsmål. Ideen om å gjenopplive filosofien som et praktisk fag oppto i Tyskland tidlig på 80-tallet. Senere har retningen Philosophical Counselling spredd seg til store deler av Europa, USA, og nå også til Norge.

- Tanken er at filosofen skal fungere som en veileder for personer som sliter med eksistensielle spørsmål, sier magister i filosofi Anders Holt.

Veilanden, som personen som veiledes blir kalt, skal ha en selvstendig rolle i dialogen, og blir ikke forhørt om sin barndom eller om sine tidligere opplevelser. Filosofisk veiledning er nemlig ikke ute etter å finne en kausalitet mellom dagens situasjon og veilandens fortid.

- Det er nåtidssituasjonen som er viktig. Strategien er å få veilanden til selv å klargjøre sitt eget verdenssyn- Dette vil tvinge veilanden til en selvrefleksjon som kan virke forløsende i forhold til de eksistensielle spørsmål veilanden måtte ha, mener Holt.

Det kan for eksempel dreie seg om valg som må tas i ens egen hverdagssituasjon og som fører til en sirkeltankegang.

- Ved hjelp av treffende spørsmål kan man løse opp tankebaner som har gått i stå, tror magisteren.


Verdenssyn
- Hvorfor er filosofer egnet til dette?

- Fordi filosofen har en trening i begrepsanalyse og i å oppdage de forskjellige verdenssyns filosofiske implikasjoner og meninger. Den filosofiske kunnen er ment å kunne brukes som et verktøy for å belyse menneskers verdensbilde, mener Holt.

Aspekter ved veilandens hverdagsliv kan påvise et verdenssyn som er forskjellig fra det uttalte verdenssynet. Ved å hjelpe veilanden til selv å se en slik forskjell blir vedkommende nødt til å revurdere seg selv og sitt eget verdenssyn, som igjen kan hjelpe dem.

- Et nytt syn på verden gir en ny mulighet og et nytt utgangspunkt for ens eget liv, tror Holt.

- Kan man se på dette fagfeltet som et forsøk på å bruke filosofien som et praktisk verktøy, slik Sokrates brukte sin jordmorsteknikk?

- Jeg tror det er viktig at filosofien kommer ned fra sitt elfensbenstårn. Filosofi har og burde ha relevans for det virkelige livet, svarer Anders Holt.


Problematisk
Sissel Reichelt er førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt og tror det kan være problematisk hvis filosofer skal behandle andre.

- Terapi er et stort felt som ikke filosofer er skolert til. Hvordan skal filosofer vite når folk har mer betydelige problemer enn det de kan hjelpe dem med? Større problemer krever en mer omfattende terapeutskolering, advarer Reichelt.

Likevel mener hun grunntrekkene i den skisserte metoden ikke er så forskjellig fra den type behandling som er vanlig blant psykologer i dag.

- Det er mye god psykologi i filosofi, og mange psykologer henter inspirasjon fra blant annet språkfilosofien. Innenfor kognitive terapiformer er det også tanker og forestillinger klienten har i dag, og ikke i samme grad fortidige hendelser, som er bestemmende for hvordan problemer oppstår og løses.

Reichelt mener det er den kontinuerlige, menneskelige selvrefleksjon som gjør det så vanskelig å påvise årsaksforhold mellom hendelser i fortiden og dagens situasjon.
Her kontakter du meg!

Tilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppen

| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |