Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Eksterne nyheter Mine nyheter Omtale
Forside av Omtale

Osloposten 28. januar 2000

Medie: Osloposten 28. 01. 2000.
Tittel: Dyrker den gode samtalen
Tekst: ???
Foto: ???


(Ingress)
Interesse for filosofi og livets store spørsmål ligger i tiden. Nå inviterer også Deichmanske på Grünerløkka til filosofisk kafe.

(Brødtekst)
- Alle kan filosofere, man trenger ingen spesiell utdannelse for det, sier filosof Anders Holt.

Han har ledet over 40 filosofisk kafeer de siste tre årene, og skal være "animatør" når deichmanske bibliotek åpner kafeen på lørdag.

- min oppgave er å provosere hvis samtalen går trått, roe ned hvis det tar av og løfte konkrete eksempler opp på et alment og filosofisk nivå. Men det er ikke jeg som besitter sannheten, det er det salen som gjør, understreker han.

Fransk forsøk
Filosofisk Caé er opprinnelig et fransk konsept, og på kafeene i Paris har lærd og menigmann samtalt om de store spørsmål i ti år. Det er heller ikke et nytt fenomen i Oslo, Café XO, Cafe Celsius, Diorama Café og Hovin Bokkafe har tidligere arrangert slike kvelder. Filosofisk prosjektsenter arrangerer fortsatt filosofisk kafé på Celsius hver første søndag i måneden.

- Vi følger den franske modellen, bortsett fra at vi har avstemning over hvilke temaer vi skal snakke om. Det medfører at folk føler seg mer delaktige og kanskje mer ansvarlig i samtalen, mener Holt.

- Er tiden moden for filosofi?

- Ja absolutt. Vi har arrangert slike kvelder i tre år, og interessen er stigende. Men jeg tror ikke Norge var moden for 10 år siden, da det hele startet i Paris.

Spørsmål om eksistens
På forhånd er ingenting avklart. Ingen vet hvem som kommer, hvor mange som kommer og hva det skal samtales om.

- Alt formes av forsamlingen. Ingen kvelder er like, noen er rolige, andre livlige. Det viktigste er at deltagerne ikke skal konkurrere om å ha de beste argumentene, men føre en samtale. Altså tale sammen.

- Hvilke temaer er mest populære?

- Min erfaring er at de beste samtalene kommer når vi snakker om ekistensielt presserende temaer som berører folks liv. For eksempel "Hva er tid?", "Hva er det gode liv?", "Hva vil det si å leve moralsk riktig?", "Hva er et menneske?" Da prinsesse Diana døde, diskuterte vi mediafenomenet Diana. Det var folk opptatt av.

- Må alle delta?

- Nei, selvfølgelig kan man bare sitte og følge med. Vanligvis deltar omtrent halvparten i samtalen.

Engasjert bydel
Det er første gang Deichmanske bibliotek arrangerer filosofisk café.

- Vi har merket at interessen for dette er stor blant våre faste lånekunder. Bydelen har en engasjert og oppegående befolkning, så jeg tror det vil slå an her, mener May Haakensen på deichmanske bibliotek på Grünerløkka. For å få til en uformell og upretensiøs amosfære, vil rommet omdekoreres til kafé med hyggelige småbord og kaffeservering.

Hvis første samtale blir en suksess, blir filosofisk kafé et fast kulturarrangement i bydelen.

- Da håper vi å arrangere kafeene minst fire ganger i året, sier Haakensen.


Her kontakter du meg!

Tilbake til toppenTilbake til toppen
Tilbake til toppen
| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |