Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Eksterne nyheter Mine nyheter Omtale
Forside av Omtale

Kvinner og Klær uke 47, 1998

Medie: Kvinner og Klær uke 47, 1998
Tittel:Sokrates og vi andre
Tekst: Anne-Line Henriksen
Foto: Lisbeth Michelsen
[Artikkelen her er lenger enn den så ut i papirutgaven av KK. I tillegg er den litt redigert av Anders Holt.]


(Ingress)
Filosofi ble spådd til å bli 90-årenes rock’n roll. Like etter erobret den undrende "Sofie" verden. Så dukket filosofikafeene opp. Først i Paris, så i Oslo. Og nå kan du bestille time hos filosof like lett som hos tannlegen.

- Jeg kan ikke gjøre folk lykkelige, men jeg kan kanskje hjelpe dem til å se seg selv bedre, sier filosof Anders Holt (32).

I to år har han - og sju andre filosofer - tatt imot mennesker som har følt behov for å snakke. Kvinner og menn mellom 27 og 59 år som i en time en gang i uken, har luftet sine tanker og følelser med grundige filosofer. Som har kommet med sine spørsmål om livet, enten det har dreid seg om valget mellom å begynne og jobbe eller fortsette å studere. Eller om å få tilbake livsgnisten.

Samtalene har tydeligvis noe for seg, for ventelisten er lang. Og mange er nysgjerrige på hva som skjer når man bestiller time hos en filosof. For ikke er du pasient og ikke er du kunde, du har verken alvorlig psykiske problemer eller behov for gode råd. Men er ganske enkelt et helt alminnelig menneske som undrer deg over store og små spørsmål i tilværelsen.

Hvorfor er filosofi blitt en trend? Er det tusenårsskiftet som tvinger oss til å gruble mer? Er det fordi vi hungrer etter verdier? Er filosofene den moderne tids sjelesørgere? Og hvem går til filosof med problemene sine?

- Jeg har opplevd at psykiatere har anbefalt pasienter å gå til filosofisk praksis. Forskjellen mellom meg og en psykolog, er at jeg er en samtalepartner som ikke utsetter den andre for noen diagnose. Mennesker som går i terapi, kan slite med angst, skyldfølelse, sorg eller tvangstanker. Mens de som strever med å finne meningen med livet, kanskje lettere kan få hjelp hos en filosofisk praktiker. Vi er forsiktige med å presse frem noe, det er opp til den som kommer å bestemme hva vi skal snakke om.


(Brødtekst)
Kunsten å føre en samtale
Samtalene finner sted på Filosofisk Prosjektsenter i Pilestredet i Oslo og foregår i et rom hvor du og filosofen sitter alene sammen.

- å gå i filosofisk praksis dreier seg ikke bare om å løse sine egne personlige problemer. Det kan også være en fin trening i å føre en samtale. Den gode samtalen er essensiell i livet. Egentlig kan du si at den dype samtalen er den formen for kommunikasjon som er grunnleggende for både vennskap, kjærlighet og den dype fortroligheten.

Og det er en samtale som ikke handler om sladder og intetsigende pjatt, og slett ikke om stive smil og høflig konversasjon.

- Men hvordan begynner man en slik samtale?

- Alt er åpent, hvis du ønsker å snakke om bilen din, så javel. I utgangspunktet setter ikke vi noen restriksjoner i forhold til samtalens innhold, bortsett fra at tiden er berammet til en time. Men jeg kan godt hjelpe samtalen i gang med for eksempel å spørre: Hva er frihet for deg?

Kunsten er å få samtalepartneren til å reflektere, stille seg spørsmål for å bli bedre kjent med seg selv.

Filosofi er ikke mystisk og dreier seg i bunn og grunn om spørsmålene: Hvem er jeg? Og hva vil jeg? Eller mer abstrakt: Hva er mennesket? Vet du det, vet du svaret på dine andre spørsmål. Men hvem vet vel det? Det handler om å forsøke å forstå noe om hva livet egentlig er.

- Men hvis jeg kommer til deg med en kjærlighetssorg, hvordan kan du hjelpe meg videre?

- Jeg kan hjelpe deg til å erkjenne situasjonen. Jeg kan lytte og jeg kan forsøke å la deg se dine egne veier ut av den vanskelige situasjonen du er i. Filosofi er et godt redskap til å kartlegge det indre landskapet alle mennesker alltid har. Det er også et middel til å kartlegge nåtiden, og ikke fortiden som psykologene ofte er opptatt av, forklarer Anders Holt.

Men det er ikke slik at den unge, nyutdannede filosofen tjener seg rik på andres problemer. I likhet med de andre filosofiske praktikerne på filosofisk prosjektsenter, har han jobbet gratis i de to årene han har holdt på. Et arbeid han har gjort på si, ved siden av å være tekstforfatter i et reklamebyrå.[nå jobber Anders Holt et annet sted]

- At vi ikke har tatt betaling, henger sammen med at vi fortsatt regner oss som nybegynnere. Vi er under utdanning, og arbeider med et nærmest helt nytt felt: Filosofisk praksis ble grunnlagt av den tyske filosofen Gert Achenbach for knapt 20 år siden.


Valgets kvaler
Temaene som går igjen under samtalene, er like gamle som menneskeheten, men noen avspeiler den tiden vi lever i, og dreier seg om: Valg, Ansvar, Frihet, Tristhet, Lykke, Meningen med livet, Kjærlighet, Kjærlighetssorg, Ensomhet, Døden, Livet og hverdagen.


Sunt å kjede seg
- Samtalene krever tilstedeværelse. Begge parter må være konsentrert om det de har på hjertet. Men det som går mest igjen slik jeg opplever det, er problemet med å velge, og hva det vil si å leve. Det moderne mennesket har så mange valg at det er blitt et problem å vite hva man skal velge. Noe i oss vil gjerne gardere seg mot å velge feil. Vi vil ha alt på en gang, noe som ikke viser seg å være mer tilfredsstillende. Mye av rotløsheten og rastløsheten tror jeg henger sammen med at vi ikke klarer å bestemme oss for noe. Hvis jeg er invitert på fem forskjellige fester en lørdag, og går på alle sammen i løpet av kvelden, har jeg egentlig gått glipp av alle festene. Hendelser mister en dimensjon når de ikke oppleves fullt og helt, Men bare stykkevis og delt, for å sitere Ibsen.

Vi må våge å velge, og deretter ta konsekvensene av våre valg, sier Anders Holt. Som tror at filosofenes virke forlengst er rykket ut av universitetene, og inn i den alminnelige hverdagen. I USA brukes filosofene allerede flittig i næringslivet, og Anders Holt mener de også kan ha en funksjon i for eksempel sykehusene, eller andre steder hvor verdier er vesentlige.

- Jeg var nettopp på en verdenskongress i filosofisk praksis og traff blant annet en nederlandsk filosof som utfører sitt arbeid så langt unna universitetene som han kan komme. Han holder til i et lite hus i skogen utenfor Amsterdam. Og dit kommer det opp til 10 mennesker hver dag for å snakke og få hjelp til å løse sine floker.

Og hva kommer så i kategorien filosofiske tema? Det kan være alt fra tillit og sunn fornuft til humor, ettertanke, selvforståelse, beskjedenhet og tilstedeværelse. Og valg, både nåværende og tidligere, ja og nesten alt mulig annet!

- Det snakkes mye om fornuft og følelser som to motsetninger, og begge er på en måte med og både splitter og forener mennesket. Men i bunn og grunn tror jeg alltid vi skal lytte til begge deler. Det er ikke lett å skille de to. Det er noe med å få tak i "den indre veien" og den omfatter begge deler. Og det å våge å kjede seg, kan det komme mye godt ut av. Det er nemlig en gylden anledning til å bli kjent med seg selv. Når du ikke stimuleres utenfra, har du en mulighet til å høre på din egen, indre stemme, sier Anders Holt som er en av deltakerne og sekretær i Det norske Søren Kierkegaard selskap. Han er dessuten en av initiativtakerne til de norske filosofikafeene. Og som har egen web-side på internett, og føler filosofi er langt mer enn et yrkesvalg. Det er en livsstil, eller kanskje det er mer presist å kalle det en holdning til livet. Sier filosofen som var sikker på to ting han ikke skulle i livet:

Det ene var å studere filosofi, det andre var å aldri ha langt hår. Begge deler har slått feil.

- I ettertid et godt eksempel på at man kan lære av sine feil, smiler han. Allerede som 30-åring var han magister i filosofi, og håret er heldigvis så fjernt fra piggsveis som det kan komme.

- Hva er lykke for deg?

- å holde på med noe jeg føler det er mening i. Eller sagt på en annen måte: å være i en virksomhet som det alltid er mening i for meg.


Faktarammer:
FILOSOFISKE KAFEER:
Filosofiske kafeer - eller filokafeer - er et konsept som opprinnelig stammer fra Paris. Den mest kjente er Le Cafe des Phares og ligger på Bastilleplassen. Etterhvert har filokafeene spredd seg over hele byen og ifølge reiselivsmagasinet "Wanderlust" er det atten av dem i Paris. Fenomenet har spredd seg til andre byer i Frankrike og verden for øvrig. Også i Tokyo og New York går man på filokafe hvis man vil være trendy, eller rett og slett bare er nysgjerrig.

I Oslo så den første filosofiske kafeen lys i februar 1997 på Celsius kafe i Rådhusgaten. Formålet er å bringe den filosofiske samtalen inn i det offentlige rom. Og det skjer den første søndagen i hver måned, mellom klokken 18-20, er det tid for å lufte filosofiske tanker over en kaffe eller en halvliter.

Den danske forfatteren og samfunnsdebattanten Suzanne Brøgger har også vært på filosofisk kafe i Paris. Til Dagladet skrev hun:

"Jeg kunne plutselig merke hvordan jeg i mange år hadde lengtet etter det, selv om det ikke akkurat var komfortabelt. For vi sto som sild i tønne. Stedet var Cafe Phare i Paris.

I Paris er de filosofiske kafeene svært forskjellige. I nærheten av Sorbonne dumpet jeg ned på en som nærmest viste seg å være en studiesirkel i Heidegger. Man skulle ha lest sin hjemmelekse. Men Cafe des Exclus finnes også: filosofisk kafe for de hjemløse.

Den filosofiske kafeen svarer vel nærmest til den samtalen som kan oppstå i en kupe under en snøstorm, når toget plutselig står stille i en hel time av uforklarlige årsaker. En gruppe mennesker stilles sammen overfor "gåten".

TIL HELLAS FOR å STUDERE FILOSOFI
Har du lyst på en annerledes sommerferie? Stadig flere fristes til å studere filosofi i et 300 år gammelt gresk kloster. Siden 1992 har norske studenter reist til den greske øya Lesbos for å studere til forberedende (ex.phil). Det er høgskolen i Agder som tilbyr studieopplegget som til sammen koster 10.000 kroner. Det inkluderer reise, full kost og losji og to døgn i Athen. Du kan søke om lån i Statens Lånekasse.

Skal du virkelig studere filosofi i eksotiske omgivelser, kan du reise til Bali eller Mexico.

LEK MED FILOSOFI
Er du lei av Trivial Pursuit? Prøv "Sokrates". Filosofispillet egner seg godt til bruk på lange vinterkvelder. Kunnskapsleken er klekket ut av fem studenter som fikk ideen da de tok forberedende på universitetet. Aschehoug forlag tente på ideen, og nå er spillet til salgs hos bokhandelen.

OM KVINNER OG FILOSOFI:
Kvinner har aldri hatt noe "lett" liv innenfor filosofien. Ikke før siste halvdel av vårt århundre har kvinnene kommet på banen. Det finnes ingen kvinnelige filosofer opp gjennom historien. Men det er kanskje ikke så rart når vi vet at Aristoteles og gutta ikke hadde særlig høye tanker om kvinnen. Han hevdet at kvinnens eneste dyd var å være lydig mot mannen. Dessuten mente han at kvinnen ikke hadde kontroll over følelsene sine. Disse tankene ble videreført av Thomas av Aquino og "forsvarte" hvorfor man drev heksejakt på kvinner.

Og elendigheten fortsetter opp til vår egen tid: Schopenhauer var overbevist om at kvinnen ikke hadde noen som helst moralske dyder. Da er det trøstefullt å lese Nietzsche som kom frem til at kvinnen i det minste hadde en dyd: Verdighet...

DETTE ER FILOSFISK PRAKSIS:
- Det var filosofen Anders Lindseth ved universitet i Tromsø som var først ute i Norge Men det er den tyske filosofen Dr. Gert Achenbach som grunnla det hele i 1981. Nå drives filosofisk praksis blant annet i Norge, Nederland, Storbritannia, Belgia og USA.

HVA?
En samtalemetode praktisert av filosofer hvis fremste mål er å hjelpe den andre til å kartlegge og få bedre innsikt i sin livsstil.

HVORFOR?
Fordi de fleste mennesker ikke trenger en psykolog, terapeut eller teolog, men bare en kartlegging av sin egen livssituasjon.

HVORDAN?
Gjennom forskjellige samtaleteknikker. Prinsippet er at filosfen skal hjelpe den andre til erkjennelse, selverkjennelse og innsikt. Filosofen blir slik bare en anledning til den andres mulighet til selvinnsikt. På samme måte som en jordmor bare er en hjelper til at et barn blir født.

FOR HVEM?
Alle som trenger avklaring og refleksjon i forhold til en situasjon, et valg, eksistensielle spørsmål og sin egen livsfilosofi. Men også for den som bare trenger å ha en aktivt lyttende person som samtalepartner. Eller for mennesker som rett og slett trenger meningsfulle samtaler.

HVA ER FILOSOFISK PROSJEKTSENTER?
Senteret ble startet av unge filosofer i 1995. De formidler filosofi og filosofer innenfor nesten alle områder. Enten det dreier seg om filosofi for barn, filosofisk praksis, etisk regnskap, etikk, akademisk filosofi, filosofikafeer, kommunikasjonskurs, verdiorientering, kulturkunnskap, osv.

Bildetekster:
- Meningen med livet? å gjøre noe du finner meningen med, sier filosof Anders Holt.

- Fremtidens filosofer finner vi blant annet på sykehus og i næringslivet, tror Anders Holt som driver med filosofisk praksis.

Celsius Kafe i Rådhusgaten er Norges første filosofikafe. I Paris myldrer det av dem.

Kilder: Internett, Aftenposten, Dagens Nyheter, Dagbladet. Lesetips: "I Sokrates’fotspor", Helge Svare. Pax forlag


Her kontakter du meg!

Tilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppen

| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |