Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Eksterne nyheter Mine nyheter Omtale
Forside av Omtale

Dagens Nyheter i Sverige, 23.03.1999

Medie: Dagens Nyheter i Sverige, 23.03.1999
Tittel: Dialoger om Konsten att leva
Tekst: Gunilla Eldh
Illustration: Molly Bartling


(Ingress)
I Oslo samlades sju filosofer och en reporter för att under fem dagar lära sig filosofera i sokratisk anda. Först kändes det som att sätta fotboja på tankefågelns fria flykt. Men snart kom insikten om hur mycket av våra dagliga samtal som bara är tomma fraser som inte leder någonvart.

Dries Boole

Dries Boele från Amsterdam leder seminarium i moralfilosofiska frågor. Han introducerade den sokratiska dialogen i Norden.
(Brødtekst)
Pissljummen kompromiss, politisk korrekthet och verbal tuppfäktning hör inte hemma i sokratisk dialog. Filosofen Dries Boele från Amsterdam hymlade inte när han kom till Oslo för att introducera metoden i Norden. Målet för den här strängt reglerade samtalsformen är äkta samförstånd och möte på lika villkor.

Marknaden för den sokratiska dialogen torde vara omättlig: Vi kastar oss in i diskussioner på jobbet och krogen, grälar i sängen och köket, pucklar på varandra i offentliga debatter, krig och etniska konflikter. Vi prackar på andra färdiga svar eller köper hela paket med livsåskådningar - utan att bemöda oss om att först formulera frågorna i oss själva.

- är verkligt samförstånd möjligt? Jag tror det, sa Dries Boele.
åtta deltagare, sju filosofer och DN:s reporter, hade anmält sig frivilligt. I fem dagar skulle vi överexponera hjärnan för att lära oss filosofera i sokratisk anda. Den tuffaste utmaningen för filosoferna var att låta bli att hänvisa till auktoriteter. Namedropping är strängt förbjudet.

Gunilla Eldh

Gunilla Eldh, artikelförfattaren, är reporter på Dagens Nyheter.
Det är ingen lek att vara dygdig enligt Sokrates. Vi övade oss i att lyssna uppmärksamt på de andra, ha tålamod och uthållighet. Till dygderna räknas också att inte vara så snar att döma och dra förhastade slutsatser, att verkligen vara beredd att ompröva sin åsikt. Hur ska de andra annars våga erkänna sitt tvivel och säga sitt hjärtas mening?

- Försök tänka som om ni hade ett enda huvud. ämnet, inte egot, ska vara i fokus, sa Boele och illustrerade metoden med följande exempel:
- Om jag säger att den där målningen är vacker, så betyder det inte att jag vet något generellt om skönhet. Men om vi tillsammans undersöker vad skönhet innebär för mig, just i min upplevelse av den där målningen, kan vi kanske förstå något om skönhetens natur.

Helge Svare

Helge Svare är en skeptiker med nerv i rösten. Han har doktorerat på Kants metaforer och porträtterades nyligen i norsk tv som filosofisk vägledare.
Förstod du det där med målningen? Bra, det kallas för regressiv abstraktion och är själva kärnan i metoden.
Boele gick ut lite löst med en dialog som tog sammanlagt tjugo timmar under ett par dagar. Hans stil var virtuost subtil och tillbakadragen, men ibland satte han ner foten:
- Jag tänker inte tolerera den sortens tolerans som bara är fejk. Den som säger "jag respekterar din åsikt, men . . ." är inte trovärdig, röt holländaren vid ett tillfälle när några av oss började låta som politikerpapegojor.

öppningsfrågan bör vara grundläggande, inte för komplicerad och den ska intressera alla. Viktigast av allt är att varje deltagare kan illustrera frågan med en personlig erfarenhet - en kort historia som man är beredd att berätta för de andra. Förslagen smattrade fram:

Sidsel H. Haugan

Sidsel Höye-Haugan är katolik med dragning åt det mystiska hållet, helt i takt med tiden. Ämnet för hennes magisteruppsats är "självförståelse som dygd".
1. Vad betyder det att vara en god vän?
2. Vad innebär det att hjälpa någon?
3. Vad är ett rationellt beslut?
4. Vad innebär det att vara professionell?
5. Vad betyder det att vara autentisk?
6. Vad är lidande?

Lidandet väckte störst intresse. Någon tyckte visserligen att ämnet var för stort för att det skulle vara möjligt att komma någonvart. Men genast invände någon annan att förhastade slutsatser inte hör hemma i dialogen. En tredje fann ämnet alltför flyktigt. En ansåg att lidandet är för personligt för att passa som samtalsämne. Och så gjorde sig någon skyldig till en stor synd, i sokratisk bemärkelse:
- Jag som läser Sartre och Anders som har läst för mycket Kierkegaard vet att filosoferna har svaret på fråga fem men inte på fråga fyra!

Helge Kåsin

Helge Kåsin är yngst med sina 24 år, bildskön och analytisk. Han har gett sig på ämnet handlingsteori i sin masteruppsats.
Dries Boele harklade sig:
- Rött kort! I den sokratiska dialogen handlar det om egna erfarenheter, inte om Sartres "existens" eller Kierkegaards "ångest". Bara om ni tvivlar på att ni kan engagera er i frågan eller om ni tror att ämnet kan bli för känslosamt bör ni säga ifrån. Och hypoteser är värdelösa om vi ska komma närmare sanningen den här vägen. De enda till buds stående medlen var hjärnan och hjärtat. Till en början kändes det som att sätta fotboja på tankefågelns fria flykt. Så småningom insåg vi hur mycket av våra dagliga samtal som är andrahandssnack och fraser.

Vigdis E.

Vigdis Ekeberg var civilekonom innan hon slog in på den filosofiska vägen.
Vi hade ägnat en hel förmiddag åt att bli eniga om att undersöka vad lidande är när Boele släppte en liten bomb:
- Samtalsämnet kommer att påverka er mer än ni tror. Det kan hända att lidandet i er egen personlighet framhävs på ett sätt som ni inte har räknat med.

Under dagarna som följde berättade vi var sin episod ur vår lidandes historia. ämnet vecklade ut sig i allt från migrän, njursten och livsfarliga olyckor till att vara avvisad och övergiven. Långa stunder saknade dialogen styrfart. Processen för att enas varje gång vi stod inför ett vägval kunde bli seg. Vi höll ibland monologer som från var sin ö. Ibland var det graden av utmattning som avgjorde snarare än övertygelse.
Henning Herrestad

Henning Herrestad är sällskapets akademiska nestor och patrulledare för "Oslogruppen", som praktiserar i stället för att bara diskutera akademiskt.
För en manipulativ ledare skulle vi varit ett smaskigt byte. Vi hade nog sålt ut lite av varje för att komma ur ovisshet, förvirring och frustration. Det gav en insikt om hur sokratisk dialog kan användas för att få folk dit man vill. Boeles ambition var högre: han ville guida oss i tankens universum för att vi skulle kunna se vår egen världsbild.

Samtliga deltagare sov som björnar och åt som vargar mellan arbetspassen och några tyckte att stjärnorna lyste allt klarare på kvällshimlen. Filosofin syftar ju framåt och uppåt för att få distans och överblick, om man generaliserar en smula. Några av oss borrade hellre nedåt och bakåt på jakt efter psykologiska förklaringar, men Boele var snabbt framme och fick oss att lyfta blicken igen.

Henning Herrestad

Pia Hverven Axell är marknadsförare och konsult, precis färdig med en masteruppsats om filosofisk praxis.
- En dialog som försöker stänga ute känslorna kan lätt bli intellektuell onani. Det passar inte mig men jag är hela tiden på min vakt så att inte samtalet spårar ur och blir gruppterapi.

Henning Herrestad

Anders "lille Kierkegaard" Holt har svart, axellångt hår, långrock och glasögonbågar ā la sekelskiftet. Han är norska damtidningars favoritfilosof.
Oslodialogen förstärkte det filosofiska perspektivet utan att vi tappade markkontakten och fungerade som vaccin mot meningslösa diskussioner. Jag upptäckte redan på hemresan att jag blivit immun mot samtal som inte leder någon vart. öronen vissnar av ordmassor som ingenting betyder.Jag reser mig och lämnar sällskapet, stänger av tv-n eller slutar läsa. Klara kvällar tittar jag upp mot stjärnhimlen i stället och tänker på hur kort livet är.

Her kontakter du meg!

Tilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppen


Tilbake til toppen
| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |