Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Siste Nytt - Hovedside
18.06.2003
Program for Nordisk konferanse i Filosofisk Praksis, Oslo, 13-16 Juni 2003Nedenfor her finner du en oversikt over programmet for konferansen. Det gir et godt øyeblikksbilde av en aldri hvilende interesse, nemlig Filosofisk Praksis som fag, som virksomhet, og som liv.

°°°

Arrangør:
Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP)
Cappelens vei 19c
1162 Oslo
www.nsfp.no
°°°

Program


Fredag 13 juni

1700-1900. Workshop
Antti Mattila (Finland). Seeing things in a new light - Mental flexibility and Philosophical Counseling

1930-2130. Foredrag / Samtale
Anders Lindseth (Norway). Min filosofiske praksisLørdag 14 juni

1000. Finn Thorbjørn Hansen (Danmark)
Hvorfor etikken bag filosofisk vejledning må være humoristisk i Kierkegaards forstand

1130. Sebastian Slotte (Finland).
Filosofi och dialog i konflikter angående naturresurser.

1230. Lunsj

1330. Anders Lindseth (Norge).
Gerd Achenbachs filosofiske praksis

1500. Bente Brattberg og Kristin Winlund (Norge). Workshop.
Filosofisk praksis og kjønn. På hvilken måte erfarer vi eller kan vi forestille oss det som sannsynlig at rolleforventinger (og praksis) i forhold til det å være mann og kvinne innvirker i en filosofisk praksis-samtale?

1700-1800. årsmøte NSFPSøndag 15 juni

1000. Antti Mattila (Finland).
Tema foreløpig åpent

1100. Maria Ekman (Sverige).
En etisk livshållning som alternativ till en terapeutisk - om att vända sig utåt och finna mening

1200. Lunsj

1300. Henning Herrestad (Norge).
Filosofisk praksis, sorg og selvmordsforebygging

1400. Gry Solbraa (Norge).
Estetiske strategier - en døråpner i filosofisk praksis? En refleksjon over sider ved italiensk postmoderne estetikk - hvordan den åpner opp for alternative måter å forstå eksistensen på, bl.a. gjennom begrepene venerasjon og enigma.

1500. Anders Holt (Norge).
Filosofisk praksis og mot.

1600. Helge Svare (Norge).
Hvorfor vennskap er en god metafor for filosofisk praksis.


Mandag 16 juni

Tema: Sokratisk dialog - Foredrag og workshop
Faglig ansvarlig: Sidsel Høye Haugan og Helge Svare


°°°

Arrangør:
Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP)
Cappelens vei 19c
1162 Oslo
www.nsfp.no
°°°

° Les mer om undertegnedes foredrag om mot i Filosofisk Praksis.

° Nyhetsoversikten finner du her! [Klikk her!]

Her kontakter du meg!

Tilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppen

| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |