Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Eksterne nyheter Mine nyheter
Siste Nytt - Hovedside

17.12.2004
Filosofisk praksis - en teoretisk innføring

Nyhet! Filosofisk - en teoretisk innføring. Nytt undervisningstilbud på Universitetet i Oslo.

Kursansvarlige
Helge Svare er cand.philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i idéhistorie og har også pedagogisk seminar. Høsten 2003 tok han dr.philos.-graden i filosofi med en avhandling om Kant. Hans utdanning som filosofisk praktiker er tatt i regi av Norsk selskap for filosofisk praksis, hvor han også er medlem og leder av selskapets utdanningsprogram. Han har deltatt på flere videreutdanningskurs og seminarer i Norge og utlandet, blant annet i sokratisk dialog. Han driver en filosofisk praksis i Oslo. Han har også skrevet flere bøker, blant annet Vennskap (Pax 2004).

Henning Herrestad er førsteamanuensis i suicidologi ved Institutt for psykiatri - Seksjon for selvmordsforskning og forebygging. Han tok i 1996 dr.philos.-graden i filosofi med en avhandling om rettighetsbegrepet. I 1997 startet han en gruppe som utviklet seg til Norsk selskap for filosofisk praksis, som han nå er leder for.

Svare og Herrestad har sammen skrevet den første norske læreboken i filosofisk praksis ”Filosofi for livet” (Unipub, 2004).

Målsetting
Kursets mål er å gi deltakerne en bred teoretisk forståelse av fenomenet filosofisk praksis. Studentene lærer å plassere ulike typer filosofisk praksis i en idémessig- og sosial kontekst. Innleveringsoppgavene gir studentene trening i å reflektere over egen livserfaring gjennom essayskriving. Et mål med dette arbeidet er å gi et bilde av hvordan en slik refleksjon kan gjøres filosofisk, slik målet også er i filosofisk praksis, samt å invitere til en drøfting av hva begrepet filosofisk kan innebære i denne sammenhengen.

Kurset gir i seg selv ikke kompetanse til å arbeide som filosofisk praktiker. Men de som fullfører kurset, og som i tillegg har den tilstrekkelige fagfilosofiske utdanning, kan søke om opptak ved utdanningsprogrammet til Norsk selskap for filosofisk praksis. Programmet er toårig og danner rammen rundt et praktisk-teoretisk øvelsesarbeid som etter gjennomføring gir rett til å arbeide som filosofisk praktiker med selskapets godkjenning. Les mer på http://www.nsfp.no/.

Målgruppe
Kurset er først og fremst rettet mot ferdig utdannede filosofer og studenter som har avlagt bachelorgrad i filosofi.

Sykepleiere, sosionomer, veiledere, coacher og andre utøvere av fag med fokus på problemløsning gjennom samtaler og mellommenneskelige relasjoner får gjennom studiet et grunnlag for å integrere filosofiske aspekter i egen praksis.

Arbeidsmåter / eksamen Emnet undervises over tre fredags/lørdags-samlinger. Hver samling har 4 dobbelttimer forelesning, og 3 enkelttimer gruppearbeid. Etter hver samling må hver student levere et 4-5 siders essay som alle vil inngå i mappevurderingen. Det gis bokstavkarakterer.

Essayinnlevering, kontakt mellom studentene og med lærer mellom samlingene skjer i kursets elektroniske klasserom på internett.

Her finner du mer om kurset på Universitetet i Oslo sine sider! (sprett opp vindu)

| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |