Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Filosofisk Praksis Filosofisk Café Sokratisk Dialog Foredrag
Tilbake til Foredragssiden

Leonardo da Vincis Ansikt i solarisert versjon.
Tenke som Leonardo da Vinci?

Et foredrag om liv og kvalitet, selvforbedring og tilstedeværelse - inspirert av Leonardo da Vinci

Innhold
 • Undring - En ustoppelig nysgjerrighets tilnærming til livet og en aldri hvilende lidenskap for å fortsette å lære.
 • Erfaring - lær av ditt liv! - En selvforpliktelse til å teste kunnskap gjennom erfaring, utholdenhet og en sterk vilje til å lære fra ens feil.
 • Sans dit liv! - En kontinuerlig forfining og kultivering av sansene, for å levende-gjøre erfaring enda mer.
 • Vilje til usikkerhet, ambivalens og paradokser - En vilje til å leve med ambivalens, usikkerhet og paradokser.
 • La Kunst og Vitenskap være i balanse! - Å forsøke å utvikle en balanse mellom vitenskap og kunst , logikk og fantasi. Tenk med hele hjernen!
 • Legemets sunnhet er sinnets velsignelse - og omvendt! - Leonardo var kjent for sin flotte fysikk! Og han var kjent for å være interessert i kroppens trening og sunnhet.
 • Alt henger sammen! - Gjenkjenn og sett pris på livets sammenhenger. Tenk systematisk, vær individuell!


Litteratur brukt til dette foredraget

  Boorstin, Daniel. The Creators: A History of Heroes of the Imagination. Random House, NY, NY, USA, 1993.
  Bramly, Serge, Discovering the Life of Leonardo da Vinci. Harper Collins, New York, USA, 1991
  Gelb, Michael J. How to think like Leonardo da Vinci, Dell Publishing, NY,NY, USA. 2000.
  Kristeller, P.O.: Renaissance Thought and its Sources.
  Vasari, Giorgio, The Lives of the Artists. Oxford: Oxford University Press, 1991.
  Manchester, William, A World Lit Only by Fire: The Medieval Mind and the Renaissance. Little, Brown and Co,Boston, USA, 1992
  Colish, Marcia L.: Medieval Foundations of the Western Intellectual Tradition Copleston, Frederick, S.J. A History of Philosophy, Volume I-IX Greer/Lewis: A Brief History of the Western World

Rammer
Vanligvis foredrar jeg i rundt 45/60 minutter, og vil gjerne ha en dialog etterpå!

Her kontakter du meg!

Leonardo da Vinci

"Drevet av mitt ivrige ønske, begjærlig etter å studere den voldsomme forviringen, blant de merkelige formene som er skapt av en genial natur, vandret jeg en stund blant de skyggefulle klippene, og kom til inngangen av en kjempestor hule. Jeg stod der en stund foran inngangen, lammet og uvitende, som jeg hadde vært om denne hulen. Min rygg var bøyd, og min venstre hånd hvilte på kneet mitt; og mens jeg skygget for øynene mine, myste jeg både hit og ditt for å se om jeg kunne skjelne noe innenfor huleåpningen.

"Men det sterke mørket innenfor nektet meg nye innsikter. Og, etter å ha stått slik en stund, steg det opp i meg to følelser: Frykt og begjær. Frykt for det skumle mørket innenfor i den dype hulen, og begjær etter å finne ut om det var noen mirakuløse nye ting innenfor."

| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |