Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Tekster Litteratur Sitater Filosofisk Dagbok Lenker
Tilbake til forside: Tekster Om ordet filosofi og denne nettsiden

°   Anders Holt - www.sophia.no   °

Ordet filosofi er et svært interessant ord. De fleste filosofer kan gi deg standardbetydningen av det. Men svært få kan gi deg hva dette som ordet hentyder til egentlig er...

Filosofi er transkribert fra gammelgresk, og er et sammensatt ord. Satt sammen av ordet "filo" som betyr kjærlighet, og "sofi" som betyr "visdom". Tilsammen betyr ordet filosofi altså "kjærlighet til visdom". Og det er i denne betydningen vi vanligvis bruker ordet.

Men ordet, "Filo", mer originalt stavet som "Philos" betyr også venn. Og ordet "Sophi", eller bøyd som "Sophia", betyr også "Kunnen", eller "å kunne noe godt". Det peker hen til evnen som ligger i det å kunne noe godt. En annen betydning her kan da bli "venn av kunnen". Altså en venn av det å kunne noe godt. I overført betydning blir dette da den kunnen man må ha for å leve sitt liv, slik det skal leves i følge ens eget selv.

Sokrates praktiserte filosofi. Han gikk rundt i Athens gater, snakket med folk, brukte filosofien aktivt på hverdagslige utfordringer, og forsøkte å finne almenne sannheter ut fra konkrete problemstillinger. Hans diktum var "Gnothi Sauton", vanligvis oversatt med "erkjenn deg selv", men det kan likegodt forstås som "kjenn deg selv".

Ut fra dette + det jeg kaller min praksis, nemlig "via philosophiae" (som betyr noe sånt som "de mange filosofiers vei"), har jeg fått domenenavnet på denne websiden, nemlig www.sophia.no.

Så hvorfor kalle sin nettside og sin praksis opp etter ett uttrykk som vi kan bruke til å utlede at dette "å kjenne seg selv" er viktig? Fordi Filosofisk Praksis er filosofi for livet - ditt liv og filosofens liv - som nettopp kan være en anledning for deg til å lære deg selv enda bedre å kjenne: Til å bli gjennomsiktig for deg selv.
°°°

Her kontakter du meg!Tilbake til toppen
| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |