Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Tekster Litteratur Sitater Filosofisk Dagbok
Søren Kierkegaard
Peter Kreeft
K - Filosofiske Sitater

Her kommer det mange sitater etterhvert...


- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å -


Søren Kierkegaard
Men Hvad er da dette mit Selv? [...] det er det Abstrakteste af Alt, der dog tillige i sig er det Concreteste af Alt - det er Friheden.
- Enten Eller, bind 2, side 199

Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er Selvet? Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig selv; Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig selv. Mennesket er en Synthese af Uendelighed og Endelighed, af det Timelige og det Evige, af Frihed og Nødvendighed, kort en Synthese. En Synthese er et Forhold mellem To. Saaledes betragtet er Mennesket endnu intet Selv.
- Sygdommen til Døden, Første Avsnit

... at man, naar det i sandhed skal lykkes at føre et Menneske et bestemt sted hen, først og fremst maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynne der. Dette er Hemmeligheden i all Hjælpekunst.
- Synspunktet for min forfattervirksomhet - Samlede Værker 1962 bind 18 s. 96.

... Du Oldtidens ædle Eenfoldige, du eneste M e n n e s k e, jeg beundrende anerkjender som Tænker: det er kun Lidt, der er opbevaret om Dig, blant Mennesker den eneste sande Intellectualitetens Martyr, lige saa stor i Charakteer som qua Tænker; men dette Lidet hvor uendelig Meget! Hvor jeg…kan længes efter blot en halv Time at kunne tale med Dig!
- Søren Kierkegaard om Sokrates i øieblikket nummer 10.

Angest kan man sammenligne med Svimmelhed. Den, hvis øie kommer til at skue ned i et svælgende Dyb, han bliver svimmel. Men hvad er Grunden, det er ligesaa meget hans øie som Afgrunden; thi hvis han ikke havde stirret ned. Saaledes er Angest den Frihedens Svimlen, der opkommer, idet Aanden vil sætte Synthesen, og Friheden nu skuer ned i sin egen Mulighed, og da griber Endeligheden at holde sig ved. I denne Svimlen segner Friheden. Videre kan Psychologien ikke komme og vil det ikke. I samme øieblik er Alt forandret, og idet Friheden igjen reiser sig op, seer den, at den er skyldig. Imellem disse tvende øieblikke ligger Springet, som ingen Videnskab har forklaret eller kan forklare. Den, der bliver skyldig i Angest, han bliver saa tvetydig skyldig som mulig. Angest er en qvindelig Afmagt, i hvilken Friheden daaner, psychologisk talt skeer altid Syndefaldet i Afmagt; men Angest er tillige det mest Selviske, og ingen concret Yttring af Friheden er saa selvisk som Muligheden af enhver Concretion. Dette er igjen det Overvældende, der bestemmer Individets tvetydige, sympathetiske og antipathetiske Forhold. I Angesten er Mulighedens selviske Uendelighed, der ikke frister som et Valg, men besnærende ængster med sin søde Beængstelse.
- Søren Kierkegaard, fra Begrepet Angest, kap 2.2.2. Subjektiv Angest.Peter Kreeft
The problem of evil is the most serious problem in the world. It is also the one serious objection to the existence of God. More people have abandoned their faith because of the problem of evil than for any other reason. It is certainly the greatest test of faith, the greatest temptation to unbelief. And it's not just an intellectual objection. We feel it. We live it.
- Peter Kreeft. The Problem of Evil. Kapittel 7, Ignatius Press, San Francisco, USA, 1988.


- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å -

Her kontakter du meg!

Tilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppen
| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |