Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Tekster Litteratur Sitater Filosofisk Dagbok
Dagens tekst

Alle tekster

Dagbok 2005
   - Januar
   - Februar
   - Mars
   - April
   - Mai
   - Juni
   - Juli
   - August
   - September
   - Oktober
   - November
   - Desember


Dagbok 2004
   - Januar
   - Februar
   - Mars
   - April
   - Mai
   - Juni
   - Juli
   - August
   - September
   - Oktober
   - November
   - Desember


Dagbok 2003
   - Januar
   - Februar
   - Mars
   - April
   - Mai
   - Juni
   - Juli
   - August
   - September
   - Oktober
   - November
   - Desember


Dagbok 2002
  - November
  - Desember
Min Filosofiske Dagbok for Mars 200501.03.2005 - Det indre og det ytre - Bemerkningen om Interiørdesignet
01.03.2005 - Høybråten er tilbake i sin paternalistiske sjefsstol igjen!
08.03.2005 - Cowboy-Høybråten rir diktatorisk videre...
15.03.2005 - Petra von Morstein var i Norge
29.03.2005 - Det mystiske møtet01.03.2005
Bemerkningen om interiørdesignet
Bemerkningen min om det perfekt interiørdesignede hus fra den 27.02, bør kanskje ikke stå helt alene. Den reiser i et hvert fall et mer overordnet spørsmål om hvordan jeg kan påstå at dette ytre - designet, ikke reflekterer dette indre - den personen som er ansvarlig for designet, sin personlighet. Vel, for å kunne bekrefte eller avkrefte noe slikt i dette konkrete tilfellet, måtte jeg bringe opp altfor mange individuelle detaljer både fra hus og person, at det ikke synes som noen spesielt god ide. Men det almenne poenget, nemlig at en innredning, når det er en innredning av mitt eget hjem, bør avspeile den som bor i hjemmet, og ikke alene den almenne oppfatningen av hva som er den gode smak for tiden, alene, kan jeg skrive litt mer om.

Hvis innredningen min gjør dette siste alene, vel, da reflekterer den ikke meg, men min tid og mitt sted og intet annet. Vel er vi alle formet av vår tid og sted, men vi er også alltid et individ, med en personlighet som også er formet gjennom vår egen deltagelse i den samme personligheten. Til dette kan man innvende: Sett at smaken til personen er identisk med tiden og stedets smak? Ja, det er selvfølgelig tenkbart, er en teoretisk mulighet - men er det mulig i virkeligheten? Har ikke de fleste også alltid en viss grad av egenhet, egen personlighet? Jeg tror det. I tillegg er det naturlig å spørre om vi virkelig ønsker å være identisk med den rådende tid og sted smak?

Jeg synes tanken på å ha et indre som er identisk med tidens og stedets smak er svært skremmende! Er man ikke da helt fullstendig et samfunnsskapt produkt uten selvstendighet, og faktisk uten fri vilje og evne til selvstendige valg. For hvis det er noe i meg som velger og feller selvstendige dommer - også smaksdommer - så må det være meg selv og den delen av meg som nettopp ikke utelukkende er et samfunnsprodukt? Dette tenkt ut fra at ikke dommene jeg feller faktisk kun er et resultat av meg selv som et produkt av min tid og mitt sted. Men igjen, jeg tror ikke dette er mulig.

Det som derimot er mulig, er selvfølgelig å leve i et selvbedrag, hvor jeg feller dommer - maksdommer - i den tro at de er mine egne, men jeg rent faktisk kun har overtatt dem, ikke som mine egne, selvstendig valgte, frie smaksdommer, men kun som noe jeg synes er for eksempel pent, fordi det er det tiden og stedet, for tiden synes er pent - uten å ha reflektert noe over det. Selvbedraget går da ut på at jeg forveksler stedtidens smak med min egen smak, eller kanskje heller, mangel på egen smak. Dermed bedrar jeg meg selv, og for såvidt alle andre som også blir konfrontert med min smaksyttring, nettopp fordi denne yttringen ikke er produsert av mitt selvstendige indre jeg, men heller av mitt uselvstendige indre jeg, som i dette tilfellet kun er en refleks av det yttre. Igjen, når dette indre kun er et resultat av direkte overtatt dommer, ikke av et monn av selvmedvirkning, er det ikke ekte, i betydningen av noe jeg har skapt ut fra meg selv - også.

Høybråten er tilbake i sin paternalistiske rolle!
Høybråten rir igjen! Så nettopp på Aftenposten på nett via palmens Avantgo, at Høybråten har startet kampen mot alkohol - igjen... Mannen er jo en stille fanatiker. Utfordringen er at han har skjønt hvordan man skal gå frem for å vinne frem, selv med sine ekstreme synspunkter - som ikke kommer til å flagges før det er for sent for oss alle. Det er skremmende, særlig når vi ser hvordan han bevisst unnlot å ta med de siste forskningsresultatene fra Sintef når han jobbet for røykelovens innføring. Vi bør alle ha in mente at han kommer fra et parti som har en lang tradisjon i å kjempe mot alkohol. Og at det samme partiet også for en stor del er relativt verdensfornektende i sin omgang med Kristendommen. De fleste av disse litt rare, selvfornektende, verdensfornektende menneskene, er jo bare litt pussige, men Høybråten er en kynisk maktpolitiker som bevisst ikke er objektiv, hvis det kan tjene hans subjektive sak. Og det er skremmende!

°°°

08.03.2005
Cowboy-Høybråten rir diktatorisk videre
Mannen med steinansikt, og livsfientlig holdninger rir så det buldrer - igjen! I dagens Aftenposten tar han og hans departement til orde for at man skal detaljregulere drinker av typen longdrinks og coctails, slik at de bare kan inneholde en bestemt mengde alkohol. De ser helt bort i fra det kulturelle, det oppskriftsmessige, og at dette også handler om identitet, person og liv.

Jeg kan ikke tenke annet om denne måten å drive politikk på, enn at det er svært menneskeuvennelig, pakket inn i en slags retorikk om alles beste, men som altså egentlig skjuler en ren og klar ovenifra og ned holdning til menneskene. En "besserwisser"-holdning, forkledt i en pseudokristen retorikk, som skjuler at dette ikke er kristendom, men en en svartsynt kristenhetsmanns demagogikk.

Mannen bør stemmes bort enda fortere enn hans åpenbart diktatoriske holdninger rekker å utfolde seg!

For hva blir det neste han skal detaljregulere og forby? Kanskje bilkjøring? Det skader utrolig mange, dreper relativt mange, og er svært dyrt for samfunnsøkonomien. Hører du - Høybråten! Skynd deg. Og mens du er i gang, husk å forby det å leve lenge, for det koster også samfunnet svært mye. Faktisk mest av alt. Obligatorisk skyting ved fylte 50 år - ville spare samfunnet for de fleste kostnader av helsemessig art. Og samtidig vil det spare svært mange familier for lidelsene forbundet med at deres kjære lever livet langt - for ikke å snakke om på en måte som ikke stemmer overens med diktatorens mening om hvordan man skal leve livet. Dessuten, hvis man skyter folk tidlig, vil det hindre den enkelte i å skeie for mye ut, før personen dør. For det er viktig å ikke ha levd for mye og for godt, før man tar repern! Skyt de gamle! Det må jo være en god idé - og så vil ikke de skutte synde mer heller! En ren bonus!

Jippi!

°°°

15.03.2005
Petra von Morstein var i Norge
Petras besøk var fantastisk inspirerende for i et hvert fall meg. dette er noen ytterst få fragmenter fra mine notater om hennes besøk.

Hun kombinerte en utrolig evne til å lese et annet menneske med evnen til en ekstrem filosofisk klarhet, sikkert derivert fra hennes mange år som professor i filosofi. Hun var på mange vis glassklar i sin omgang med hva som betød mest for henne i Filosofisk Praksis. Og hun var personlig i sin fortelling om hvordan hun kom til Filosofisk Praksis. Det var en fortelling om den vanlige akademiske - om ikke holdning - så i det minste splittelse mellom på den ene siden akademisk filosofisk virksomhet, og på den andre siden, at denne ikke var ordentlig til stede i livet hennes, ikke hadde noe med livet hennes å gjøre som sådan. Til slutt tok hun konsekvensen av det hele, og grep muligheten til førtidspensjonering, og begynte å leve sin Filosofiske Praksis.

Petras evne til å lese de filosofiske klassikerne som intenst lidenskapelige rapporter fra et filosofisk liv, som livsyttringer fra den filosofiske fronten gjorde et dypt inntrykk. Jeg må nok begynne å lese både Kants kritikk, og Descartes meditasjoner igjen, skal det bli noe av det hele!

Ingen metode, men noen antagelser... Petras beskrev hvordan hun ikke har noen metode, men snarere et par antakelser (aksiomer, prinsipper), hvorfra hun spiller ut sin filosofiske praksis, i sine samtaler med sine gjester:

1. Man kan kun være et selv, et jeg, gjennom en interkontakt med andre selv - i gjensidig anerkjennelse.

2. Man kan ikke - aldri - forstå virkeligheten som et "hele", som en totalitet. Med andre ord, virkeligheten forstås aldri, og ses aldri fullstendig, og hvordan kan man da i det hele tatt vite eller påstå å inneha hele sannheten. Perspektivering er derfor nødvendig.

Filosofi kan forståes som et forsøk på å oppnå klarhet og oversikt over en indre tilstand; og svar på spørsmål. For eksempel på spørsmål om sannhet og godhet.

Filosofi er seriøs lek, gjennom hvilken menneskeliheten i sannhet viser seg (Schiller). Vi spør, nettopp ikke: "Hva er frihet", men heller "Hvilken erfaring er det vi uttrykker når vi vitende bruker ordet frihet."

Det som følger av "oneness" er at å være menneskelig, er å være dialogisk. Vi er dialogiske - det finnes ikke "min sannhet", i forhold til "din sannhet", snarere vandrer sannheten og vi i en dialog, sammen.

°°°

29.03.2005
Det mystiske møtet
I forlengelsen av det jeg skrev over her. Jeg tror at møtet mellom mennesker, hvor vi virkelig møtes i Bubersk forstandd: Hvor vi begge er i et jeg - du forhold, er en nesten mystisk tilstand. Det er i et hvert fall ikke noe som lar seg beskrive med vanlig psykologiske termer. Disse strekker ikke til. Kan hende bør vi heller forklare det med mer direkte filosofiske termer; fordi vi nok vil ha behov for begreper som går mer i filosofisk retning, enn i psykologisk retning, mer i metafysisk retning, enn i positivist-psykologisk retning.

Samtidig: Man kan ikke snakke om affektbevissthet, når man snakker om at et menneske er klar over seg selv og sine følelser i et slikt møte. Det blir for enkelt, og for psykologisk lettvint. Om ikke annet så fordi det hele - etter sin natur, kan hende - transcenderer den vanlige psykologiske forståelsen...

°°°

Tilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppen
| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |