Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Tekster Litteratur Sitater Filosofisk Dagbok
Dagens tekst

Alle tekster

Dagbok 2004
   - Januar
   - Februar
   - Mars
   - April
   - Mai
   - Juni
   - Juli
   - August
   - September
   - Oktober
   - November
   - Desember


Dagbok 2003
   - Januar
   - Februar
   - Mars
   - April
   - Mai
   - Juni
   - Juli
   - August
   - September
   - Oktober
   - November
   - Desember


Dagbok 2002
  - November
  - Desember
Min Filosofiske Dagbok for April 200402.04.2004 - Haiku til påsken...
19.04.2004 - Meningsavklaring?
02.04.2004
Jeg fant disse Haikuene på nettet. Kanskje kan de bidra til litt stillhet og ettertanke i påsken: Litt fred fra teknologien, samt litt zen-aktig jeg og tidsforståelse:

Silence--a strangled
Telephone has forgotten
That it should ring
   -Michael R. Collings


Behold the ego
Set in glowing emptiness
On the edge of time
   - Noel Kaufmann

°°°19.04.2004
Hvordan danner vi oss våre meninger og oppfattelser? Her er en liten øvelse i meningsavklaring:

Spør deg selv: Hvordan har jeg fått alle mine meninger, min tro, det jeg holder for god fisk, hel ved?

Velg tre av disse temaene: Menneskets natur, etikk og moral, politikk, etniske grupper, vitenskapelig sannhet, seksualitet, medisin, religion, meningen med livet, kunst, giftermål, foreldreskap, historien, andre kulturer, Eller annet du synes er interessant.

Skriv så ned tre ideer, meninger, antagelser for hver av de tre temaene du valgte, f.eks temaet Religion, med de tre idéene: 1. Jeg tror på kristendommen, 2. Jeg tror Jesus døde for våre synder, 3. Arvesynden er virkelig og alle barn er født med den.

For hver av disse tre punktene i de tre temaene, skal du spørre deg selv:
Hvordan formet jeg denne ideen? Hvor sterkt tror jeg på den? Hvorfor fortsetter jeg å være overbevist om den? Hva skal til for at jeg skal skifte standpunkt? Hvilken av mine meninger gir meg den sterkeste følelsen eller emosjonelle reaksjonen?

Se så på hver av dine meninger i de tre områdene du valgte deg, og tenk på hvorfra du har fått dine idéer, eller hva som er kilden til din idé, eller antagelse. Kanskje kan du dele kildene opp i tre forskjellige hovedkategorier:

° Media: Bøker, Internett, TV, Radio, Aviser, Tidskrifter?
° Mennesker: Familie, lærerern, legen, presten, sjefen, venner, bekjente, kjæresten?
° Din egen erfaring?

Hvilke kriterier bruker du for å vurdere dine kilder, og gyldigheten av det de sier? Forsøk å finne dine hovedkilder for hva du tror, mener, tenker og sier.

Se om du mener noe som ikke lar seg erfare, eller som andre ikke har erfart. Hvis ja, finnes det noen måte du kan teste / erfare om det du mener virkelig er slik?

Har dette noe for seg?

°°°Tilbake til toppen


| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |