Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Tekster Litteratur Sitater Filosofisk Dagbok
Dagens tekst

Alle tekster

Dagbok 2003
   - Januar
   - Februar
   - Mars
   - April
   - Mai
   - Juni
   - Juli
   - August
   - September
   - Oktober
   - November
   - Desember

Dagbok 2002
  - November
  - Desember
Min Filosofiske Dagbok for Juli 2003
02.07.2003 - Filosofisk Praksis, non-objektivitet og eksperimentell filosofi
09.07.2003 - Filosofisk Praksis utfolder seg i praksis
29.07.2003 - Språkparadigme for Filosofisk Praksis ?


02.07.2003
Jeg er ganske sikker på at Filosofisk Praksis kan ses på som en form for eksperimentell filosofi. Som hverken er objektiv i vitenskapelig forstand, eller subjektiv i betydningen personlig / relativ til hvert enkelt menneske, men snarere non-objektiv, i betydningen av at enhver Filosofisk Praktiker må medtenke seg selv _og_ sin gjest, i sin praksis.

°°°

09.07.2003
Kanskje er det beste svaret på hva Filosofisk Praksis er, å peke på at Filosofisk Praksis nettopp ikke lar seg peke på, eller fastholde som et noe. Filosofisk Praksis er nettopp ikke en statisk ting, er nettopp ikke noe hvis vesen lar seg fastholde en gang for alle. Og dette siste er ikke fordi utviklingen eller forskningen innenfor Filosofisk Praksis selv enda ikke har fullbyrdet seg – eller egentlig ikke er kommet virkelig i gang… Men det er snarere slik at Filosofisk Praksis er noe hvis vesen må erfares i praksis, må erkjennes gjennom erfaring og opplevelse, snarere enn å erkjenne det gjennom en tekst som for eksempel peker på grunntrekkene i Filosofisk Praksis.

Filosofisk Praksis utfolder seg i praksis; det vil si, i dialogen mellom filosofen og hans gjest. Satt på spissen er Filosofisk Praksis noe som kun eksisterer; kun utfolder seg som Filosofisk Praksis nettopp i det møtende og ikke i noe annet. En tekst om Filosofisk Praksis kan derfor aldri få frem det vesentlige i hva Filosofisk Praksis er.

En dialog pågår. Også når den står stille; når dialogen hviler i det møtende; som ligger som en hvilende stemning i utfoldelsen av Filosofisk Praksis-situasjonen; som legger for dagen innholdet hvor gjestens bestilling er det naturlige utgangspunkt, som sammen med det filosofen og gjesten sammen skaper i sitt begrepsgripende møte, kan sette gjestens uavsluttede spørsmål i spill.

°°°

29.07.2003
Filosofisk Praksis lar seg beskrive i sin ikke-statiskhet via Heideggeriansk-lignende språk, som ovenfor her. Men hvis man først skal bruke en egen tenkers språk, kan det være at et Kierkegaardiansk-lignende språkvalg ville vært bedre. Samtidig kan det tenkes at man bør utvikle helt egne termer for Filosofisk Praksis. Også for ikke å fanges i noen nåværende tankeparadigmer.

°°°

Tilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppen
| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |