Tilbake til Forsiden (logo) Norske sider
 | Sitemap |
Home Services Contact me! Latest News Philosophical About A. Holt
Philos. Practice Philos. Café Socratic Dialogue Lectures
Bilde av byste av Sokrates, sett fra siden Sokratisk Dialog

Sokratisk dialog er en metode for kritisk - men personlig refleksjon i grupper. Metoden ble utviklet av filosofen Leonard Nelson. Noen har kalt metoden for "Gjennom disensus til konsensus", og "Fra det almenne, gjennom det konkrete, og tilbake til det almenne igjen".

Sokratisk dialog er en form for styrt samtale i grupper på opptil 12 personer. Gjennom en fasilitert samtale, styrt av en filosof forsøker gruppen sammen å nå et svar på - komme til konsensus om - det spørsmålet eller temaet gruppen hadde som utgangspunkt.

Selvopplevde historier
I motsetning til Filosofisk Café er en Sokratisk dialog en spesifikk metode hvor det styrte, i motsetning til det ustyrte ved en Filosofisk Café er gjeldende. Deltagerne må også gi mer av seg selv, i form av en selvopplevd, begrenset i tid, historie; som kan brukes for å nå frem til et tentativt svar på dialogens utgangspunkt, nemlig det fremsatte spørsmål eller tema.

Tre tidsrammer
En Sokratisk Dialog har i regelen tre forskjellige tidsrammer: 3 timer, 6-8 timer og opptil 25 timer, f.eks fordelt over tre dager a. 8 timer, eller 7 dager a. 3 timer.

Contact me!


Leonard Nelson:
Developed Scratic Dialogue in the modern sense.

Dries Boole:
I learnt the method from this famous Ducth Philosopher Undertegnede.

| Home | To the top | Sitemap | Search | Contact me! | About these pages |