Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Filosofisk Praksis Filosofisk Café Sokratisk Dialog Foredrag
Hva er en F. Café Historisk om FC. Program
Åpent Program
Sesongens program

Tidligere program

  - Høst 2010

  - Vår 2010
  - Høst 2009
  - Vår 2009
  - Høst 2008
  - Vår 2008
  - høst 2007
  - Vår 2007
  - Høst 2006
  - Vår 2006
  - Høst 2005
  - Vår 2005
  - Høst 2004
  - Vår 2004
  - Høst 2003
  - Vår 2003
  - Høst 2002

Presseomtaler
østkantavisa
Osloposten
Aftenposten Aften
Universitas
Utsnitt av blått krus Filosofisk Café


Dette semesterets "åpne" program finner du i margen til venstre her. De fleste organisasjoner slipper gjerne inn ikke-medlemmer. Vel møtt!

Filosofisk Café egner seg for:
alle grupper som ønsker plenumssamtaler i en setting hvor det er viktig å få frem synspunkter som ikke alltid kommer frem ellers.

Disse FiloCafé-typene tilbyr jeg
  • Klassisk Filosofisk Café
  • Filosofi Café med skreddersydd opplegg
  • Filosofisk Café med forhåndsannonsert tema.
  • Filosofisk Café for mindre grupper
  • Filosofisk Café for bedrifter og organisasjoner - ta kontakt for nærmere opplysninger
Hva er en Filosofi Café?
Med en filosof som animatør (av latin/fransk: "Livgiver" gjennomfører man en samtale med et valgt fokus. Deltagerne på Cafeén kommer med sine innlegg og synspunkter, og filosofen styrer, medierer eller provoserer samtalen - alt ettersom. I tillegg er det vanlig at filosofen løfter interessante poeng opp til et allment nivå og slik viser det filosofiske i det som sies. Og at filosofen f.eks. ber om en begrunnelse for et synspunkt.

Målet er å få flest mulig i rommet til å snakke sammen tvers over bordene, og at deltagerne beveger seg gjennom sitt tema i noe vi kan kalle polylog. Målet er altså ikke å vinne diskusjonen, men snarere å tale sammen, dvs. samtale med et filosofisk siktemål. For å få til dette opprettholdes fokus - det valgte tema, og den filosofiske stringens - av filosofen.

Man når sjelden et endegyldig svar på det valgte temaet. Diskusjonen ender ofte ender aporetisk, "uten svar" (etter Platons dialoger); men likevel alltid med viktige innsikter for deltakerne og filosofene. Tema for dagen kommer vi frem til i fellesskap hver enkelt gang.

Her kontakter du meg!
Immanuel Kant:
"Ingen kan kalle seg filosof uten selv å kunne filosofere.Å filosofere kan man bare lære ved å øve selvstendig bruk av sin egen fornuft."
| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |