Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Filosofisk Praksis Filosofisk Café Sokratisk Dialog Foredrag
Hva er en F. Café Historisk om FC. Program
Åpent Program
Sesongens program

Tidligere program

  - Vår 2009

  - Høst 2008
  - Vår 2008
  - høst 2007
  - Vår 2007
  - Høst 2006
  - Vår 2006
  - Høst 2005
  - Vår 2005
  - Høst 2004
  - Vår 2004
  - Høst 2003
  - Vår 2003
  - Høst 2002

Utsnitt av blått krus Hva er en Filosofisk Café
En FilosofiCafé er et arrangement, en samtale i fellesskap, hvor en utdannet filosof har til oppgave å være ordstyrer, mediatør, provokatør, kommentator, og allmenngjører av konkrete poeng, slik at de kan bli allmenne, "abstrakte" poeng: Filosofiske. Filosofen har rollen som "Animatør".

Styrt - Animert - av en filosof...
En FilosofiCafé arrangeres tradisjonelt på en café (eller i en café setting), styres av en filosof, har ikke noe forutbestemt tema; det velges på stedet av deltagerne selv. En FilosofiCafé varer i omtrent to timer, med en kort pause på midten.

Hva, Hvorfor og vesentlighet
En FilosofiCafé er ikke en FilosofiCafé hvis temaene spørres etter og forsøkes forklart med for eksempel sosiologiske, politiske eller psykologiske forklaringer og hypoteser. Dette betyr at når vi etterspør et svar i en FilosofiCafé, så spør vi etter HVA noe er, og HVORFOR noe er, ikke nødvendigvis etter hvordan noe virker (som man ofte gjør i f.eks naturvitenskap).

Vi leter ikke nødvendigvis etter om noe lar seg forklare ut fra statistikk, eller psykologiske årsaksforklaringer. Svaret skal med andre ord etterspørres i svaret på hva noe er, og så spør man igjen, hva så dette er igjen. Man søker med andre ord etter dette noes vesentlighet: Hvis mennesket gjør slik og slik, så finnes ikke svaret i dets psykologiske årsaksmodeller, eller sosiologiske faktamodeller, men i dets væren. Det er ikke det spor galt med det sosiologiske eller det psykologiske: Det er bare ikke det som er fokus for samtaleprosessen her!

Ganske enkelt filosofi
Det er viktig å få frem at Filosofisk Café ikke er det spor vanskelig: Noen ganger dreier det seg om hverdagslige temaer, andre ganger om tradisjonelle filosofiske temaer - men alltid uten at det er teknisk filosofi, eller fagfilosofi - men ganske enkelt filosofisk.

Snakke ut fra seg selv...
En FilosofiCafé er ikke en filosofisk cafe, hvis deltagerne namedropper, eller svarer ut fra filosofiens historie. De beste svarene kommer fra deltagerne selv, ut fra hva de selv tror. Samtidig er en FilosofiCafé ikke en FilosofiCafé, uten at den styres av en utdannet filosof. Dette fordi en filosof i regelen er best egnet til å ta vare på det filosofiske (som noe annet enn for eksempel det sosiologiske) i en samtale, noe hun lærer under sitt systematiske filosofistudie.

I enhver FilosofiCafé som ledes av en utdannet filosof, vil undringen og viljen til å delta i en refleksjon rundt allmenne temaer - for å belyse disse på en filosofisk enkel, men vesentlig måte - stå sentralt.

Her kontakter du meg!
Immanuel Kant:
"Ingen kan kalle seg filosof uten selv å kunne filosofere.Å filosofere kan man bare lære ved å øve selvstendig bruk av sin egen fornuft."
| Hjem | Tilbake til toppen | Vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |