Tilbake til Forsiden (logo) English Language Pages
 | Vevkart |
Hjem Dette tilbyr jeg Kontakt meg Siste Nytt Filosofisk Om Anders Holt
Bilde av AH Jobb CV (Pop up) Filosofisk CV
Filosofisk Curriculum Vitae

Her finner du min Filosofiske CV. Den inneholder ikke de arrangementene jeg holder, som jeg ikke kan gå ut med. Ellers er den relativt fyldestgjørende.

2005

 • Mer kommer...
 • Hele året: Holder Filosofi Cafeer.
 • Hele året: Tar i mot gjester til samtale i min Filosofiske Praksis i Oscars gt. 12, Oslo.
 • Skriver en smule...
 • Avslutter som sekretær i NSFP, etter å ha vært dette i 7 år - det holder.
 • Holder en serie med filosofiske rundebordssamtaler for HEF våren 05
 • Holder en serie med Filocafeer for Lillestrøm Psykiatriske poliklinikk, våren 05.
 • Holder en Filocafeer for Barne og Ungdoms Psykiatriske på Ullevål, våren 05.
2004
 • Hele året: Holder Filosofi Cafeer.
 • Hele året: Tar i mot gjester til samtale i min Filosofiske Praksis i Oscars gt. 12, Oslo.
 • Skriver en smule...
 • Deltar med opplegg om Filocafe for studentene, høsten 04
 • Holder Foredraget "Leve som Leonardo da Vinci" noen ganger.
 • Holder foredraget "Sokrates vei"
 • Deltar på den Syvende Internasjonale konferanse i Filosofisk Praksis, København, august: Holder Foredrag om "The courage to do Philosophical Practice".
 • Fortsetter som sekretær i NSFP.
2003
 • Hele året: Holder Filosofi Cafeer.
 • Hele året: Tar i mot gjester til samtale i min Filosofiske Praksis i Oscars gt. 12, Oslo.
 • Skriver en smule...
 • Deltar på Nordisk Sommerkonferanse i Filosofisk Praksis, Juni 2003, Oslo, og holder foredrag om Filosofisk Praksis og mot.
 • Fortsetter som sekretær i NSFP.
2002
 • Hele året: Holder mange Filosofi Cafeer.
 • Hele året: Tar i mot gjester til samtale i min Filosofiske Praksis i Oscars gt. 12, Oslo.
 • Skriver en smule...
 • Medredaktør av boken "Philosophy in Society proccedings from the sixth International conference og Philosophy in practise", som utgis på Unipup Forlag august 2002.
 • Fortsetter som sekretær i NSFP.
2001
 • Hele året: Holder mange Filosofi Cafeer.
 • Hele året: Tar i mot gjester til samtale i min Filosofiske Praksis i Oscars gt. 12, Oslo.
 • Skriver en smule...
 • Er medarrangør for den 6. Verdenskonferansen i Filosofisk Praksis, som vi arrangerer på Blindern i Oslo, 5 dager i juli. Over 50 foredrag, workshops, rundebordsarrangmeneter, veiledning, middager, kveldssarrangementer, med mer. Og ca 180 deltagere fra 19 forskjellige land.
 • Er med som lærer og bidragsyter for de tre første studiegruppene i Filosofisk Praksis, arrangert og ledet av Norsk Selskap for Filosofisk Praksis.
 • Fortsetter som sekretær i NSFP.
2000 - 2001
 • Hele året: Holder mange Filosofi Cafeer.
 • Hele året: Tar i mot gjester til samtale i min Filosofiske Praksis i Oscars gt. 12, Oslo.
 • Skriver en smule...
 • Fortsetter som nettlærer i Ex Fac og Ex Phil, for NKS. Fortsetter med dette til julen 2000.
 • Er med som lærer og bidragsyter for de tre første studiegruppene i Filosofisk Praksis, arrangert og ledet av Norsk Selskap for Filosofisk Praksis.
 • Skriver min første utgave av Filosofisk Dagbok på nettet.
 • Fortsetter som sekretær i NSFP.
1999 - 2000
 • Hele året: Holder mange Filosofi Cafeer.
 • Januar: åpner Filosofisk Praksis i Oscars gt. 12, Oslo. Driver denne enda.
 • Skriver en smule...
 • Nettlærer i Ex Fac og Ex Phil, for NKS. Fortsetter med dette til julen 2000.
 • Juli: Deltar på den 5. Internasjonal konferansen om Filosofisk praksis, i Oxford, England. Sammen med vår gruppe tar vi på oss ansvaret for å arrangere den neste konferansen.
 • Fortsetter som sekretær i NSFP.
1998 -->>
 • Hele året: Trener aktivt for å bli Filosofisk Praktiker.
 • Hele året: Holder mange Filosofi Cafeer.
 • Skriver en smule...
 • Høst: Holder åpningsforedraget under Filosofi og Samfunn, om Nietsche og Kierkegaard. Dette blir senere gitt ut i boken "Filosofi og Samfunn - Friedrich Nietzsche", redigert av Jan Olav Henriksen, Høyskoleforlaget, 1999.
 • Juli: Deltar på den 4 Internasjonale konferansen om Filosofisk Praksis i Køln; Holder programminnslag sammen med egen treningsgruppe i FP.
 • Lager NSFPs første nettsider, som hviler på mitt eget hjemmeområde.
 • Vår: Medstifter og styremedlem / sekretær for Norsk Selskap for Filosofisk Praksis; en interesseorganisasjon og kvalifiseringsinstans for Filosofisk praktikere i Norge. Fortsetter som sekretær til vår 2002. Så som menig styremedlem.
1997 -->>
 • September: Foredragsholder og paneldeltager på seminaret Filosofi og Samfunn i Kristiansand. Foredraget blir siden publisert i boken "Filosofi og Samfunn - Søren Kierkegaard", redigert av Finn Jor, Høyskoleforlaget, 1998.
 • Hele resten av året: Holder mange Filosofi Cafeer.
 • April: Starter opp Norges første Filosofiske Cafe, sammen Hallvard Fossheim og Steffen Borge. Cafeen holder første til på XO cafe, før den flytter til Celsius Cafe. Siden har undertegnede holdt ( vært animatør) for mer enn 150 slike Filosofiske Cafeer.
 • Våren 1997, konsulent i Filosofi, sammen med flere andre: Selger inn oppdrag til Forsvarets stabsskole, Forskerforbundet, med fler.
 • Hele året: Trener aktivt for å bli Filosofisk Praktiker.
 • Januar: Medgrunnlegger av utdannelsen og bevegelsen "Filosofisk Praksis", sammen med leder Henning Herrestad, med fler. Bevegelsen vokser stadig og får fler og fler praktikere her i Norge, og i resten av Skandinavia.
1996 - 2001
 • 5. Desember, klokken 1842, ble jeg ferdig med min Magistergradseksamen i filosofi.Fra nå er jeg Mag. Art i filosofi...
 • Medstifter av Det Norske Søren Kierkegaard Selskap, sammen med blant andre Finn Jor, og Thor A. Dyrerud, og styremedlem og sekretær for selskapet inntil 2001. Redaktør av DNSKS´ småskriftserie.
1995
 • Var med å starte Filosofisk Prosjektsenter, sammen med en rekke andre unge filosofer og idéhistorikere.
1994 - 1996
 • Redaksjonssekretær for utgivelsen av Feminism Epistemology and Ethics, Filosofisk Institutt, UiO.
1993
 • Seminarleder for grunnfagsstudentene i området Metafysikk og bevissthetsteori.

Her kontakter du meg!

Tilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppenTilbake til toppen
| Hjem | Tilbake til toppen | vevkart | Søk | Kontakt meg! | Om disse sidene |